Betrokken vaderschap: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Betrokken vaderschap: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Expertisecentrum VADERS heeft als missie om het belang van betrokken vaderschap in Nederland uit te dragen én te bevorderen. Maar wat is betrokken vaderschap eigenlijk? En wat zijn de voordelen van betrokken vaderschap voor kind, gezin en maatschappij? In dit artikel delen we zeven manieren waarop vaders een positieve impact maken. 


1. Betrokken vaderschap bevordert de algemene ontwikkeling

Wanneer een vader nauw betrokken is bij de opvoeding, bevordert dit zowel de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van het kind. Iets wat we als Expertisecentrum VADERS onze samenwerkingspartners ook vaak meegeven. Ook laat onderzoek zien dat kinderen die veel tijd met hun vader doorbrengen ook beter zijn voorbereid op de basisschool. Dit heeft onder andere te maken met de typische manier van hoe vaders voorlezen, wat de taalontwikkeling van het kind ten goede komt. Een ander belangrijk aspect is dat vaders vaak stimulerende activiteiten met hun kinderen ondernemen, waarbij risico wordt genomen en grenzen worden verlegd. Vaders laten hun kinderen hiermee op een veilige manier kennismaken met de wereld.

2. Betrokken vaderschap zorgt voor een goede hechtingsrelatie

Als betrokken vader ben je in staat om vanaf dag één een goede band op te bouwen met je kind. Een veilige hechtingsrelatie geeft je baby zelfvertrouwen en een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Juist de eerste weken na de geboorte zijn cruciaal om hiervoor een goede basis te leggen. Zo is onder andere bewezen dat vaderschapsverlof de hechtingsrelatie tussen vader en kind kan bevorderen.

3. Gezondheidsvoordelen bij betrokken vaderschap

Kinderen met betrokken vaders hebben minder kans om op latere leeftijd een depressie of angststoornis te ontwikkelen. De avontuurlijke, speelse aanpak die vaders zo kenmerkt, stimuleert de zelfstandigheid en nieuwsgierigheid en vergroot bovendien het zelfvertrouwen. Kinderen groeien op in de wetenschap dat papa hen beschermt en er voor ze zal zijn. Stuk voor stuk eigenschappen waar ze in hun volwassen leven veel profijt van zullen hebben.

4. Betrokken vaderschap als voorbeeld

Kinderen onthouden niet zozeer wat je zegt, maar wat je doet. Wanneer je als vader bijvoorbeeld net zo betrokken bent bij hun opvoeding als hun moeder, geef je hen impliciet de boodschap mee dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Kinderen met een betrokken vader zullen later minder geneigd zijn tot gender-stereotypering omdat ze hebben gezien hoe hun eigen vader hiermee om is gegaan.

5. Betrokken vaderschap is goed voor het hele gezin!

Jullie kindje is niet de enige die baat heeft bij een betrokken vader. Ook gezinnen geven hun algemene welzijn een hoger cijfer wanneer ouders samen voor de kinderen zorgen. Partners die de opvoeding samen doen voelen zich daarbij ook vaker vitaler en gelukkiger en verbonden met elkaar, wat natuurlijk positief is voor de partnerrelatie. Dat is toch hét fundament voor een fijn gezinsleven.

6. Betrokken vaderschap leidt tot minder huiselijk geweld en criminaliteit

Kinderen met een betrokken vader vervallen later minder vaak in criminele activiteiten, blijkt uit onderzoek. Dit heeft onder andere te maken met de discipline en het opgroeien met goede normen en waarden. En een vader die het goede voorbeeld geeft. Het onderzoek laat vooral de omgekeerde situatie zien: kinderen (en dan met name jongens) waarbij de vader niet of nauwelijks in beeld is, of waarvan de vader zelf het verkeerde pad is opgegaan, vervallen vaak ook eerder in crimineel gedrag.

7. Betrokken vaderschap nog eens extra belangrijk voor dochters

Kijken we specifiek naar de impact van vaders op het leven van hun dochters, kunnen we nog wat extra punten aan de lijst toevoegen. Zo zijn dochters van een betrokken vader over het algemeen zelfstandiger en weerbaarder en zijn ze beter in staat om later een emotionele, intieme en gelukkige relatie aan te gaan. Hun vaders leren hen dat ze er mogen zijn en op waarde geschat moeten worden. Dit leidt over het algemeen tot een betere partnerkeuze.

De impact van vader is het grootst

Zoals je kunt lezen heeft betrokken vaderschap dus een positieve impact op vele facetten van het leven van het (jonge) kind. Maar let op: andersom geldt dat ook. Volgens onderzoeker dr. John Gottman, die al decennialang de band tussen vader en kind onderzoekt, is de invloed van een vader namelijk veel groter dan die van de moeder, zowel in positieve als in negatieve zin. Wanneer een kind zich door zijn vader bijvoorbeeld voelt afgewezen, kan dat uitgroeien tot een litteken dat het kind een leven lang met zich meedraagt. Bij dochters is die impact, ook in dit geval, groter.

Het belang van betrokken vaderschap

De strekking van dit artikel mag duidelijk zijn: iedereen wint bij betrokken vaderschap, vanaf het allereerste begin. Dat is waar het Expertisecentrum VADERS zich dagelijks hard voor maakt.

“Expertisecentrum VADERS is dé partner rondom betrokken vaderschap in Nederland”

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

We komen graag met je in contact!

Bel direct met

Naar contactformulier

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van betrokken vaderschap? Abonneer je dan op onze informatieve nieuwsbrief