Als Expertisecentrum vaders worden we regelmatig gevraagd om projecten op te pakken, soms zelfstandig, soms samen met andere organisaties. Je vindt hier een aantal recente projecten.

Workshop eerste 1000 dagen/Kansrijke Start bij diverse gemeenten

Deze workshop biedt praktische tips en inzichten om vaders te bereiken en actief te betrekken bij de zorg van hun kind in de eerste 1000 dagen.

2023/2024

Jonge Ouder Perspectief/Zuyd Hogeschool

Het Jonge Ouder Perspectief (JOP) schakelde ons in voor advies over het bereiken én betrekken van jonge vaders. Ook zijn we gevraagd als spreker tijdens de jaarlijkse JOP-conferentie.

2023/2024

Project Arbeid en Zorg

In opdracht van de ministeries van SZW en OCW hebben we trainingen ontwikkeld en de website Vaderzoektverlof.nl gelanceerd.

2021/2023