Vaderschap: wat zegt de wetenschap?

Als expertisecentrum VADERS opereren we vanuit een sterke wetenschappelijke basis in combinatie met de eigene ervaring op het vlak van vaderschap. Dat laatste is natuurlijk (deels) subjectief, maar de wetenschap rondom vaderschap is natuurlijk wél meetbaar. Want wat zegt de wetenschap eigenlijk over het belang van betrokken vaderschap? In dit artikel geven we een overzicht van interessante (wetenschappelijke) onderzoeken en statistieken rondom vaderschap die ons hebben geïnspireerd bij het uitdragen van onze missie. 


De staat van vaderschap in Nederland 0 The State of Dutch Fathers (2019)

Wat is de staat van vaderschap in Nederland? Wat gaat er goed en waar liggen nog kansen? In het rapport The State of Dutch Fathers onderzocht de Rutgers Stichting, samen met samenwerkingspartners waaronder Expertisecentrum VADERS, de huidige staat van vaderschap in Nederland. Een van de meest tot de verbeelding sprekende conclusies is: vaders willen wel zorgen, maar doen het niet. In het rapport wordt helder uitgelegd hoe dit komt en waar verbetering mogelijk is. Thema’s die ook veelvuldig aan bod komen bij de projecten die we o.a. samen met Women Inc. Hebben gerealiseerd.

Combining a Career and Childcare – Leonie van Breeschoten

Dr. Leonie van Breeschoten is onderzoeker en promoveerde in 2019 met haar proefschrift Combining a Career and Childcare. In haar conclusie schrijft ze: ‘Als we mannen meer ruimte geven om in die eerste periode voor hun kind te zorgen, zullen ze later ook meer zorgtaken op zich nemen. De effecten van een korte investering in verlof werken dus nog jaren door.’ Als Expertisecentrum VADERS kunnen we dit onderschrijven! Het onderzoek van van Breeschoten trekt nog meer interessante conclusies die pleiten voor een goede verdeling in elke fase van het ouderschap.

CBS: harde cijfers rondom vaderschap in Nederland

Cijfers bieden inzicht en geven duidelijke trends weer, ook op het gebied van betrokken vaderschap in Nederland. Expertisecentrum VADERS heeft met interesse het onderzoek gelezen. Dit onderzoek in de CBS-reeks Statistische Trends gaat over het werkpatroon, verlofgebruik en het gedrag rondom thuiswerken van vaders met kinderen tot en met 12 jaar. Een goed waarneembare trend is een groeiend aantal vaders die een actieve(re) rol in het huishouden en gezin aannemen. Ontwikkelingen die we ook terugzien in de verhalen die Expertisecentrum VADERS heeft verzameld op de website Vader Zoekt Verlof.

Het belang van betrokken vaderschap: Louis Tavecchio

De Nederlandse psycholoog en hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio is een echte pionier op het vlak van betrokken vaderschap en is naast zijn talloze onderzoeken en publicaties onder andere óók betrokken bij de Raad van Advies van Expertisecentrum VADERS. Daar zijn we maar wát trots op! Een tweetal interessante publicaties van zijn hand zijn Vaderschap, de rol van vaders in opvoeding en diversiteit in vaderschap en Vaderschap in ontwikkeling, waarin Tavecchio de traditionele rolverdeling helder weet te duiden en dit in een modern perspectief plaatst.

Inzicht in gelijkwaardig ouderschap met De Emancipatiemonitor

Ouders vormen samen hét fundament voor een gezond en gelukkig gezinsleven. Om die reden kijkt Expertisecentrum VADERS ook graag naar de verschillende factoren die bijdragen aan de (economische) positie van de vrouw. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vormen van vader- en ouderschapsverlof en zaken als zwangerschapsdiscriminatie. De ontwikkelingen op dit vlak worden periodiek vastgelegd en bijgewerkt in het document: in de Emancipatiemonitor. De meest recente editie is de Emancipatiemonitor 2022.

Vader worden: hoe kun je je voorbereiden?

Een van de belangrijkste pijlers van van Epertisecentrum VADERS is ervoor te zorgen dat de (aanstaande) vader de ruimte krijgt om zijn rol zo goed mogelijk in te vullen en zich daarop goed kan voorbereiden. In deze video legt dr. Nicole Lucassen, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in heldere bewoording uit hoe de traditionele rolverdeling is ontstaan én hoe de vader zich in deze tijd kan voorbereiden op het (aanstaande) vaderschap, ook wanneer deze niet automatisch wordt aangezien als primaire verzorger.

Hoogleraar Vaderschap Renske Keizer

Als eerste hoogleraar vaderschap in Nederland levert dr. Renske Keizer een belangrijke bijdrage op het gebied van onderzoek en besluitvorming rondom vaderschapsthema’s in Nederland. Vanuit haar expertise biedt ze ook een waardevolle bijdrage aan onze Raad van Advies. In dit interview lees je meer over Renske Keizer, haar onderzoeken over vaderschap en werkzaamheden op het gebied van vaderschap.

Betrokken vaderschap van binnenuit: auteur Kyle Pruett

Kyle Pruett is een Amerikaanse kinderpsychiater, auteur en expert op het gebied van gezin en vaderschap. In al zijn uitingen maakt hij zich hard voor het belang van betrokken vaderschap en hoe de vader deze rol kan pakken. Dit interview met Pruett geeft een goed beeld over zijn motivatie, overtuigingen en werk. Met name zijn ervaringen in zijn eigen vaderschap komen erg overeen met de vaders achter Expertisecentrum VADERS.

De positieve impact van betrokken vaderschap: Why Fathers Matter

Dr. Warren Farrel, psycholoog en auteur op het gebied van vaderschap, onderzocht waarom kinderen waarbij de vader een actieve rol heeft gespeeld in hun jeugd, het in hun leven beter doen. De resultaten van het onderzoek raakt de kern van de boodschap van Expertisecentrum VADERS. Namelijk dat een betrokken vader een niet te onderschatten impact heeft op kind, gezin en maatschappij. Meer informatie over het onderzoek lees je hier.

Betrokken vaderschap en gedrag

Waarom zijn sommige vaders van nature meer betrokken dan anderen? Wat maakt een betrokken vader? In dit diepgravende onderzoek gaat gedragswetenschapper Daniel Nettle op zoek naar het antwoord op die vraag. Dit onderzoek is met name interessant doordat het bewuste én onbewuste gedrag wordt uitgelegd, wat het begrip betrokken vaderschap in een wetenschappelijk perspectief plaatst.

The Fatherhood Project – de meerwaarde van betrokken vaderschap

The Fatherhood Project is een Amerikaanse non-profitorganisatie en heeft als doel de vaderbetrokkenheid en daarmee de ontwikkeling van (jonge) kinderen te verhogen. Precies wat we met VADER magazine willen bewerkstelligen! Het door The Fatherhood Project opgestelde overzicht 10 facts about father engagement vormt voor ons een constante herinnering aan het belang van onze missie.

De positie van vaders wereldwijd

Hoe is het wereldwijd met de vaderbetrokkenheid gesteld? Het verhelderende overzicht State of the world’s Fathers is een initiatief van de organisatie MenCare. Met activiteiten in ruim 40 landen wil MenCare invloed uitoefenen op tal van facetten op het gebied van vaderbetrokkenheid. De publicatie State of the World’s Fathers 2017 schetst een actueel beeld en signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van betrokken vaderschap wereldwijd.

De voordelen van bewust ouderschap

Zweden is al jaren voorloper op het gebied van betrokken vaderschap en voor ons een belangrijke inspiratiebron om dit ook in Nederland te implementeren. Bij VADERS geloven we erg in de kracht van een gezamenlijke opvoeding, met zowel ruimte voor de moeder als vader om er zo optimaal mogelijk voor hun kind(eren) te kunnen zijn. Dit overzicht met de voordelen van gedeeld ouderschap kunnen we dan ook alleen maar beamen.

“Expertisecentrum VADERS is dé partner rondom betrokken vaderschap in Nederland”

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

We komen graag met je in contact!

Bel direct met

Naar contactformulier

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van betrokken vaderschap? Abonneer je dan op onze informatieve nieuwsbrief